Sök på webbplatsen

Remissvar

Här hittar du de remissvar som ISF lämnat till regeringen inom området med länk till svaret i PDF-format. Samtliga remissvar hittar du i huvudmenyn under remissvar.

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede S2017/06606/SF 2018-01
Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd U2016/02685/SF 2016-08
Promemoria: Förslag till ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken S2016/03419/FST 2016-06
Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden SOU 2016:29 2016-06
Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser S2011/06520/SF 2016-06
Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden SOU 2015:91 N2015/08335/ITP 2016-05
Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen Fi2016/00407/S3 2016-04
Långtidsutredningen 2015 Huvudbetänkande SOU 2015:104 2016-04
Översyn av lex Laval SOU 2015:83 A2015/02501/ARM 2016-01
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 S2015/06451/JÄM 2016-01
Organdonation En livsviktig verksamhet SOU 2015:84) 2016-01
En förvaltning som håller ihop SOU 2015:66 2015-12
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen U2015/05012/UH 2015-12
Tillsyn över polisen och Kriminalvården SOU 2015:57 Ju2015/05152/L4 2015-10
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet SOU 2015:73 Ju 2015/05766/L7 2015-10
Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet för socialförsäkringen SOU 2015:46 S2015/3232/SF 2015-09
Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare Ds 2015:36 A2015/1903/A 2015-09
Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 S2015/2282/FS 2015-09
Moderniserad studiehjälp SOU 2013:52 U2013/4160/SF 2015-06
Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen SOU 2014:67 2015-02
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Ds 2014:30 Ju2014/5172/L4 2014-11
Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 S2014/112/FS 2014-11
Förslag om möjlighet att meddela föreskrifter om SGI-skydd vid avstängning från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning A2014/3409/A 2014-10
Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen A20 14/3522/ A 2014-10
Det ska vara lätt att göra rätt - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten SOU 2014: 16 Dnr A2014/1359/A 2014-10
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service SOU 2014:39 2014-09
Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78 Ju2014/125/KO 2014-04
Vad bör straffas SOU 2013:38 JU2013/4451/L5 2014-01
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan SOU 2013:74 U2013/6021/UC 2014-01
Genomförandet av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd Ds 2012:62 Ju2013/6552/L7 2013-11
Nämndemannauppdraget SOU 2013:49 2013-08
Harmoniserat inkomstbegrepp - möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringen SOU 2012:47 S2012/4711/SF 2012-11
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3 S2011/942/SF 2011-09
Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 2011-06

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.