Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU

PUBLICERAD 2018-02-01

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har kartlagt och analyserat Försäkringskassans kvalitet i handläggning och utbetalningar av förmåner till barnfamiljer och föräldrar enligt förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Medlemsstaterna i EU har skyldighet att samordna sina nationella trygghetssystem. Samordningsreglerna ska se till att EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten inte förlorar intjänade rättigheter, men heller inte dubbelkompenseras vid gränsöverskridande situationer. Denna granskning ger en bild av hur den svenska administrationen av EU-familjeförmåner och föräldrapenning fungerar. Förmånerna som studerats är barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning.

 • ISF Granskar och analyserar
 • Barn och familj
 • Internationella socialförsäkringsfrågor
 • Regeringsuppdrag
 • Försäkringskassan
 • ISF RAPPORT 2018:2

 • FÖRFATTARE

  Susanne Eriksson

  Elisabeth Rydberg

  Helena Persson Schill