ISF Rapport 2017:15 Publicerad 2017-12-05

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har analyserat hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används och utvärderat effekterna av tidsbegränsade uttag. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

I den här rapporten undersöks hur stor andel av tjänstepensionerna som tas ut tidsbegränsat beroende på bland annat tjänstepensionernas förvalda utbetalningstid, storleken på pensionskapitalet och person­liga egenskaper som kön, utbildning, ålder för första uttag, disponibel inkomst och användande av sjukförsäkringen före tjänste­pensions­uttaget. Även sambandet mellan tidsbegränsade tjänstepensionsuttag och partnerns inkomst, ålder och sjukförsäkringsanvändande studeras.

Summary of report Men’s and women’s fixed-term occupational pensions 2017:15 In EnglishPDF