Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män

PUBLICERAD 2017-12-05

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har analyserat hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används och utvärderat effekterna av tidsbegränsade uttag. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

I den här rapporten undersöks hur stor andel av tjänstepensionerna som tas ut tidsbegränsat beroende på bland annat tjänstepensionernas förvalda utbetalningstid, storleken på pensionskapitalet och person­liga egenskaper som kön, utbildning, ålder för första uttag, disponibel inkomst och användande av sjukförsäkringen före tjänste­pensions­uttaget. Även sambandet mellan tidsbegränsade tjänstepensionsuttag och partnerns inkomst, ålder och sjukförsäkringsanvändande studeras.

Summary of report Men’s and women’s fixed-term occupational pensions 2017:15 In EnglishPDF

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension

  • ISF Redovisar
  • Pension
  • Tjänstepension
  • Egeninitierat
  • ISF RAPPORT 2017:15

  • FÖRFATTARE

    Daniel Hallberg

    Gabriella Sjögren Lindquist