Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män

PUBLICERAD 2017-11-14

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen att analysera skillnaderna och spridningen i pensioner mellan kvinnor och män i dag och i framtiden. Denna rapport är en delredovisning av regeringsuppdraget och analyserar premiepensionen.

I rapporten redovisas hur skillnaderna och spridningen i premie­pensioner mellan kvinnor och män har utvecklats sedan de första utbe­tal­ningarna gjordes samt hur spridningen i premiepension kan utvecklas i framtiden.

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

 • Intjänandet under arbetslivet är huvud­förklaringen till könsskillnaderna och spridningen i premiepensioner.
 • Kapitalavkastningen spelar en större roll för spridningen i premiepensioner bland de med höga premiepensioner än de med låga.
 • Kvinnornas premiepensioner har utvecklats sämre än männens under tiden som pensionärer.
 • Kapitalavkastningen kommer få en större betydelse för spridningen i premiepensioner i framtiden än vad den har i dag.

Rapporten beskriver dessutom premiepensionssystemets tillkomst och utveckling och ger en översikt över tidigare forskning kring premiepensionen.

Summary of report Women’s and men’s Premium pensions today and in the future 2017:14 In EnglishPDF

Kvinnors och mäns pensioner

 • ISF Granskar och analyserar
 • Pension
 • Premiepension
 • Egeninitierat
 • ISF RAPPORT 2017:14

 • FÖRFATTARE

  Marcela Cohen Birman

  Nicklas Korsell

  Josefina Selin

  Gabriella Sjögren

  Gabriella Sjögren Lindquist