Arbetsresor i stället för sjukpenning

PUBLICERAD 2017-12-19

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat i vilken utsträckning Försäkringskassan utreder om det finns förutsättningar för att bevilja arbetsresor i ärenden om sjukpenning, och hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelsen om arbetsresor. Granskningen är egeninitierad.

örsäkringskassan kan bevilja arbetsresor om myndigheten bedömer att en person har arbetsförmåga – kan utföra sina arbetsuppgifter – men har nedsatt förmåga att ta sig till och från arbetet på grund av sjukdom. Arbetsresor innebär alltså att Försäkringskassan istället för sjukpenning kan bevilja skälig ersättning för merutgifter som den försäkrade har för resor till och från arbetet, till exempel för taxi eller resor med egen bil.

Men det finns begränsad kunskap om hur arbetsresor används inom sjukförsäkringen. ISF har därför granskat i vilken ut­sträck­­ning Försäkringskassan utreder om det finns förutsättningar för att bevilja ersättning för arbetsresor samt hur myndigheten tillämpar bestämmelserna om ersättning för arbetsresor. Granskningen omfattar även frågan om lagstiftningen är ändamålsenlig.

Summary of report Travel to work instead of sick benefit 2017-17 In EnglishPDF

  • ISF Granskar och analyserar
  • Sjukförmåner
  • Sjukpenning
  • Egeninitierat
  • ISF RAPPORT 2017:17

  • FÖRFATTARE

    Berit Hamrén

    Martin Söder