Kognitiv förmåga och aktivitets-ersättning

PUBLICERAD 2015-08

Under de senaste två decennierna har andelen unga med aktivitetsersättning ökat i Sverige, liksom i många andra europeiska länder. Både kognitiv förmåga och utbildningsnivå har visat sig vara av stor betydelse för att få aktivitetsersättning.

Under de senaste två decennierna har andelen unga med aktivitetsersättning ökat i Sverige, liksom i många andra europeiska länder. Både kognitiv förmåga och utbildningsnivå har visat sig vara av stor betydelse för att få aktivitetsersättning.

Syftet med denna studie var att undersöka om den relativa risken för aktivitetsersättning bland män med låg kognitiv förmåga jämfört med dem med högre kognitiv förmåga har förändrats över tid. Studien omfattar hela den manliga svenska befolkningen, född 1951–1976, och som genomgått mönstring för värnplikt (totalt 1 317 249 män).

Resultaten visar att sannolikheten för aktivitetsersättning inte har ökat bland dem med låg kognitiv förmåga jämfört med dem med hög kognitiv förmåga. Resultaten visar också att en högre utbildning minskar sannolikheten att beviljas aktivitetsersättning oavsett kognitiv förmåga, vilket är intressant då det är en faktor som går att påverka i högre utsträckning än kognitiv förmåga.

Vetenskaplig publikation: Low IQ has become less important as a risk factor for early disability pension. A longitudinal population-based study across two decades among Swedish menlänk till annan webbplats

 • Arbetsrapport
 • Funktionsnedsättning
 • Aktivitetsersättning
 • Egeninitierat
 • ARBETSRAPPORT 2015:2AR

 • FÖRFATTARE

  Nina Karnehed

  Finn Rasmussen

  Karin Modig