Socialförsäkring, arbetsmarknadsstatus och barnafödande

PUBLICERAD 2015-02

Föräldrapenningens starka koppling till föregående förvärvsarbete och inkomst har gjort barnafödandet känsligt för arbetsmarknadsläget. Sedan början av 1990-talet har antalet anställda med visstidsanställning, liksom antalet studerande, ökat kraftigt

Denna rapport är en sammanställning av befintlig litteratur om arbetsmarknadsanknytning och barnafödande i Sverige och ger en bild av hur kunskapsläget ser ut idag, samt identifierar områden där det behövs vidare studier.

  • Arbetsrapport
  • Barn och familj
  • Föräldrapenning
  • Egeninitierat
  • ARBETSRAPPORT 2015:1AR

  • FÖRFATTARE

    Sara Thalberg