Tjugo år av socialförsäkringsnämnder

PUBLICERAD 2014-06

I denna metodrapport beskrivs det omfattande datamaterial om socialförsäkringsnämnderna, som ligger till grund för analyserna i ISF Rapport 2014:8. Det beskrivs vilket material som samlats in och hur det bearbetats. Nämndernas politiska sammansättnings beskrivs även.

  • Arbetsrapport
  • Socialförsäkring
  • Styrning och administrativ effektivitet
  • Egeninitierat
  • ARBETSRAPPORT 2014:1AR

  • FÖRFATTARE

    Stina Simonsson