Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet

PUBLICERAD 2013-03-26

ISF genomförde under 2011 en granskning av Försäkringskassans kontroller av det statliga tandvårdsstödet. Under hösten 2012 har ISF gjort en uppföljning av de åtgärder som vidtagits och granskat den nuvarande utformningen av efterhandskontrollerna.

Granskningen visar att flera förbättringar skett i Försäkringskassans arbete med efterhandskontroller. Dokumentation av risker och kontroller har förbättrats. En ny version av IT-stödet för tandvårdsstödet har införts, vilket förbättrat de tekniska förutsättningarna för urval och uppföljning. Särskilda kontrollutredare har utsetts för att arbeta strukturerat mot misstänkta brott.

Fortfarande återstår dock viktiga förbättringsområden. Främst behöver Försäkringskassan förtydliga sin styrning av urvalen av ärenden för efterhandskontroll. Genom en tydligare styrning, och genom tillämpning av statistisk urvalsmetodik med representativa urval, skulle Försäkringskassans mål om allmänprevention, lärande och arbete mot misstänkta brott kunna uppfyllas i högre utsträckning än i dag.

Samtidigt skulle träffsäkerheten öka och bidra till konkurrensneutralitet mellan olika vårdgivare, utan att antalet efterhandskontroller ökar.

Summary report 2013:5 in EnglishPDF

 • ISF Granskar och analyserar
 • Barn och familj
 • Rättssäkerhet och kontroll
 • Tandvårdsstöd
 • Egeninitierat
 • Försäkringskassan
 • ISF RAPPORT 2013:5

 • FÖRFATTARE

  Jon Dutrieux

  Charlotta Örn