Pensionsgrundande inkomst

PUBLICERAD 2013-03-19

Skatteverket beräknar och fastställer varje år pensionsspararnas pensionsgrundande inkomst. Siffran ligger till grund för Pensionsmyndighetens beräkningar av pensionsrätt och pensionspoäng. Dessa är avgörande för hur mycket var och en sedan får i allmän ålderspension. ISF har granskat de inblandade myndigheternas ansvar och roller, deras samarbete samt deras interna system och rutiner för styrning, kontroll och kvalitetssäkring.

ISF konstaterar i sin rapport

 • att ansvarsfördelningen mellan Skatteverket och Pensionsmyndigheten behöver klargöras
 • att Skatteverket bör fortsätta att föbättra hanteringen och beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten
 • att Skatteverket bör göra ansvaret för den pensionsgrundande inkomsten tydligt internt
 • att Skatteverket bör ta fram en sammanhållen strategi för att följa upp och vidareutveckla arbetet
 • att verksamhetens finansiering bör ses över.

Summary report 2013:4 in EnglishPDF

 • ISF Granskar och analyserar
 • Pension
 • Rättssäkerhet och kontroll
 • Styrning och administrativ effektivitet
 • Egeninitierat
 • Pensionsmyndigheten
 • Skatteverket
 • ISF RAPPORT 2013:4

 • FÖRFATTARE

  Eshat Aydin

  Susanne Jansson