Arbetslivsinriktad rehabilitering

PUBLICERAD 2011-12-01

Rapporten redogör för vad man i dagsläget vet om arbetslivsinriktad rehabilitering. Trots att arbetslivsinriktad rehabilitering av många ses som ett verkningsfullt medel för en låg sjukfrånvaro är det svårt att hitta ett tydligt empiriskt stöd för detta.

Rapporten slår fast att det inte går att belägga tydliga effekter av arbetslivsinriktad rehabilitering, samt att Försäkringskassan saknar medel för att uppnå sina mål.

Författarna framhåller även att arbetsgivaren i Sverige har litet ansvar för arbetstagarens återgång i arbete och jämförelsevis låga kostnader för sjukfrånvaro och förtidspensioner.

Ladda ner och beställa rapporten

Ladda ner rapporten Arbetslivsinriktad rehabilitering (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställning av tryckta underlagsrapporter (gratis): s.psfu@regeringskansliet.se

 • ISF Granskar och analyserar
 • Sjukförmåner
 • Styrning och administrativ effektivitet
 • Regeringsuppdrag
 • ISF RAPPORT

 • FÖRFATTARE

  Per Johansson

  Eshat Aydin

  Sisko Bergendorff

  Nina Granqvist

  Malin Josephson

  Inger Sohlberg