ISF Rapport 2011:7 Publicerad 2011-05-03

Beslut om sjukersättning

Granskningen visar bland annat att det förekommer omotiverade skillnader mellan lokala försäkringscenter (LFC).

Genom användning av både registeruppgifter och granskningar av ärendeakter utförda av läkare respektive jurister har det fastställts att försäkrade som ansöker om sjukersättning har högre sannolikhet att beviljas ersättning i vissa LFC än i andra. Detta innebär dock inte att dessa skillnader har ökat.

Av granskningen framgår också att de bedömningar som Försäkringskassan gör alltför ofta inte är motiverade så att det går att förstå skälen för beslutet, varken för de försäkrade eller för utomstående.

Rapporten är en delrapport till Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen - Huvudrapport (ISF Rapport 2011:4).