Styrning i Försäkringskassan

PUBLICERAD 2011-04-26

Denna granskning ger en översiktlig bild av hur styrningen generellt ser ut i Försäkringskassan. En fördjupning görs rörande styrningen av lokala försäkringscenters arbete med sjukförsäkringen och hur införandet av de nya reglerna i sjukförsäkringen styrdes.

Granskningen uppmärksammar några centrala problem i styrningen, bland annat avvägningen mellan situationsanpassning och krav på liikformighet. Större handlingsutrymme för medarbetarna underlättar försörjningen med kvalificerad kompetens, samtidigt som likformighetskravet måste respekteras. En utvecklad intern dialog och bättre rutiner för att hantera förbättringsförslag förordas som en väg att kombinera dessa mål.

Rapporten kommer att vara utgångspunkt för ytterligare granskningar rörande styrningen i Försäkringskassan. Val, utformning och användning av mål och indikatorer är ett område som aktualiserats i denna granskning, liksom frågan hur kostnaderna för de omfattande manuella registreringarna förhåller sig till kostnaderna för investeringar i automatisering.

Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessenöppnas i nytt fönster

 • Socialförsäkring
 • Styrning och administrativ effektivitet
 • Egeninitierat
 • ISF RAPPORT 2011:2

 • FÖRFATTARE

  Maria Kain

  Markus Larsson

  Magnus Medelberg

  Inger Sohlberg