Kontrollstrategi för tillfällig föräldrapenning

PUBLICERAD 2011-12

Projektets syfte är att undersöka möjligheten att tillämpa kontrollstrategier utvecklade inom skatteområdet på bidragsfusk och oavsiktliga fel inom socialförsäkringsområdet. Med fusk avses medvetna fel i uppgiftslämnandet från bidragsmottagaren. Olika kontrollstrategiers effektivitet jämförs med hjälp av en datorbaserad optimeringsalgoritm. Studiens viktigaste slutsatser är

 • Det är möjligt att tillämpa Erard & Feinsteins modell även på bidragsfusk
 • En modell som inkluderar oavsiktliga fel har utvecklats men resultaten bör betraktas som preliminära
 • Det är möjligt att bestämma lämplig kontrolltäthet vid given styckkostnad för kontroll, liksom att jämföra totalkostnaden för kontrollperioder av varierande längd
 • Det är möjligt att jämföra kontrollstrategier enligt denna studie med exempelvis det blankettsystem som används för kontroll av TFP gentemot skola och förskola.
 • Arbetsrapport
 • Barn och familj
 • Egeninitierat
 • ARBETSRAPPORT 2011:2AR

 • FÖRFATTARE

  Leif Appelgren