Rättssäker förvaltning?

PUBLICERAD 2010-06-21

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har som uppgift att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med anledning av detta tog inspektionen initiativ till en sektorövergripande konferens med syfte att precisera innebörden av begreppet rättssäkerhet för att diskutera hur rättssäkerheten inom förvaltningen ska kunna säkerställas.

Konferensen inleddes med anföranden av – i följande ordning – Ulrik von Essen, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, Olof Ställvik, jur. dr och verksam vid Riksdagens utredningstjänst, Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Hans- Gunnar Axberger, JO – Riksdagens Ombudsmän, Claes Jansson, enhetschef LO-TCO Rättsskydd och Anna-Karin Lundin, regeringsråd. Anförandena återges rapporten.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion under medverkan av Vilhelm Andersson, rättschef Skatteverket, Adriana Lender, generaldirektör Försäkringskassan, Eva Nordqvist, chefsjurist Försäkringskassan, och Agneta Widerståhl, vice stadsjurist Stockholms stad.

 • ISF Granskar och analyserar
 • Socialförsäkring
 • Rättssäkerhet och kontroll
 • Egeninitierat
 • ISF RAPPORT 2010:4

 • FÖRFATTARE

  Ulrik von Essen

  Olof Ställvik

  Lena Marcusson

  Hans-Gunnar Axberger

  Claes Jansson

  Anna-Karin Lundin