Sök på webbplatsen

Vaez M, Leijon O, Wikman A, Nord T, Lidwall U, Wiberg M, Alexandersson K, Gonäs L
A follow-up of the introduction of a maximum entitlement period for receiving sickness benefits in Sweden: A nationwide register-based study
Scandinavian Journal of Public Health
Publicerad i: Scandinavian Journal of Public Health (in press)

Gustafsson Per
The gendered economics of synchronized retirement
Research on Aging
Publicerad i: Research on Aging 2018, vol. 40(7): 623-644

Sjögren Lindquist G, Säve-Söderbergh J
Kvinnors och mäns livsval relaterade till ojämlikhet i pensioner – problembild och lösningar
Ekonomisk debatt
Publicerad i: Ekonomisk debatt nr 4, 2018

Lundin A, Leijon O, Vaez M, Hallgren M, Torgén M.
Predictive validity of the Work Ability Index and its individual items in the general population
Scandinavian Journal of Public Health
Publicerad i: Scandinavian Journal of Public Health, 2017:45:350-356

Leijon O, Balliu N, Lundin A, Vaez M, Kjellberg K, Hemmingsson T.
Effects of psychosocial work factors and psychological distress on self-assessed work ability: A 7-year follow-up in a general working population
American Journal of Industrial Medicine
Publicerad i: American Journal of Industrial Medicine 2017:60:121-130

Granqvist N, Hägglund P, Jakobsson S
Caseworkers’ attitudes: Do they matter?
Empirical Economics
Publicerad i: Empirical Economics 2017:52:1271-12880

Lundin A, Kjellberg K, Leijon O, Punnett L, Hemmingsson T
The association between self-assessed future work ability and long-term sickness absence, disability pension and unemployment in a general working population: a 7-year follow-up study
Journal of Occupational Rehabilitation
Publicerad i: Journal of Occupational Rehabilitation 2016:26:195-203

Hallberg D, Johansson P, Josephsson M
Is an early retirement offer good for your health? Quasi-experimental evidence from the army”
Journal of Health Economics
Publicerad i: Journal of Health Economics, Vol. 44, Dec 2015, pp. 274–285

Laštovková A, Nakládalová M, Fenclová Z, Urban P, Gaďourek P, Lebeda T, Ehler E, Ridzoň P, Hlávková J, Boriková A, Kuijer PP, Bátora I, Scholz-Odermatt SM, Moldovan H, Godderis L, Leijon O, Campo G, Vaněčková M, Bonneterre V, Jasna Stikova E, Pelclová D
Low-back pain disorders as occupational diseases in the Czech Republic and 22 European countries:comparison of national systems, related diagnoses and evaluation criteria
Central European Journal of Public Health
Publicerad i: Central European Journal of Public Health 2015:23:244–251

Hallberg D, Johansson P
Är en höjning av pensionsåldern ensidigt positiv?
Ekonomisk debatt, nr 5 2015
Publicerad i: Ekonomisk debatt, nr 5 2015

Karnehed N, Rasmussen F, Modig K
Low IQ has become less important as a risk factor for early disability pension. A longitudinal population-based study across two decades among Swedish men.
Journal of Epidemiology and Community Health
Publicerad i: J Epidemiol Community Health. 2015 Jun. 69(6):563-7

Leijon O, Josephson M, Österlund N
Sick-listing adherence: a register study of 1.4 million episodes of sickness benefit 2010–2013 in Sweden
BMC Public Health
Publicerad i: BMC Public Health 2015:30:380

Andersson C, Cohen Birman M
Tidig ålderspension och striktare sjukförsäkringsregler – finns det ett samband?
Ekonomisk debatt, nr 2 2015
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 2/2015 (PDF)

Leijon O, Josephson M, Österlund N
How common is change of primary diagnosis during an episode of sickness benefit? A register study of medical sickness certificates issued 2010-2012 in Sweden.
Scandinavian Journal of Public Health
Publicerad i: Scand J Public Health. 2015:43:44-51

Gunnarsson K, Larsson M, Persson Schill H, Josephson M.
Return to work in small enterprises.
Small Enterprise Research, 2014;21:229–237.
Publicerad i: Small Enterprise Research, 2014:21:229-237

Hallberg D
Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att få barn med särskilda behov
Ekonomisk debatt, nr 8 2014
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 8/2014 (PDF)

PerOla Öberg, Martin Lundin, Jonas Thelander
Political Power and Policy Design: Why Are Policy Alternatives Constrained?
Policy Studies Journal
Publicerad i: Policy Studies Journal, 27 okt 2014, psj.12086

Österlund N
Effekter av förlängd karenstid i den allmänna sjukförsäkringen för egenföretagare
Ekonomisk Debatt, nr 2 2014
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 2/2014 (PDF)

Leijon O, Lindahl E, Torén K, Vingård E, Josephson M
First-time decisions regarding work injury annuity due to occupational disease: a gender perspective
Occupational and Environmental Medicine
Publicerad i: Occupational and Enviornmental Medicine, 2014, 71:147–153

Molander P
Public procurement in the European Union – The case for national threshold values
Journal of Public Procurement
Publicerad i: Journal of Public Procurement, Vol. 14 Summer 2014 181-214

Enström Öst C
Economic incentives, housing allowance, and housing consumption: An unintended consequence of a shift in housing policy.
Journal of Housing Economics
Publicerad i: Journal of Housing Economics Volume 23, March 2014, Pages 17–27

Kaltenbrunner Bernitz B, Grees N, Jakobsson Randers M, Gerner U, Bergendorff S
Young adults on disability benefits in 7 countries
Scandinavian Journal of Public Health
Publicerad i: Scandinavian Journal of Public Health. 2013. 41(Suppl 12): 3–26 (PDF)

Hägglund P
Do Time Limits in the Sickness Insurance Increase Return to Work?”, Working Paper 2010:1, ISF Rapport 2010:1.
Empirical Economics
Publicerad i: Empirical Economics, August 2013, Volume 45, Issue 1, pp 567-582

Hägglund P, Johansson P, Laun L
Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro
Ekonomisk Debatt, nr 5 2013
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 5/2013 (PDF)

Molander P
Behöver vi en ansvarskommission?
Ekonomisk Debatt, nr 4 2013
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 4/2013 (PDF)

Enström Öst C
Individuella inkomstgränser i bostadsbidragssystemet ledde till ökade förvärvsinkomster
Ekonomisk Debatt, nr 3 2013
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 3/2013 (PDF)

Engström P, Hägglund P, Johansson P
Tidiga insatser för sjukskrivna – rätt medicin för lägre sjukfrånvaro?
Ekonomisk Debatt, nr 2 2013
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt 2/2013 (PDF)

Johansson B, Helgesson M, Lundberg I, Nordquist T, Leijon O, Lindberg P, Vingård E
Work and health among immigrants and native Swedes 1990--2008: a register-based study on hospitalization for common potentially work-related disorders, disability pension and mortality.
BMC Public Health
Publicerad i: BMC Public Health 2012:12:845

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.