Sök på webbplatsen

Remissvar 2018

Titel Beteckning Referens Publicerad
F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor Fi2018/02428/S3 2018-11
Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering DS 2018:32 S2018/04043/SF 2018-09
Statliga servicekontor – mer service på fler platser SOU 2018:43 Fi2018/02198/SFÖ 2018-09
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering SOU 2018:25 Fi2018/01418/DF 2018-09
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap SOU 2018:45 A2018/01209/ARM 2018-08
Konstnär – oavsett villkor? SOU2018:23 Ku2018/00773/KO 2018-08
Tid för utveckling – Delbetänkande av utredningen för hållbart arbetsliv över tid SOU 2018:24 2018-08
Ökad trygghet för studerande som blir sjuka SOU 2018:9 U2018/01551/GV 2018-07
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiva utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering SOU 2018:14 Fi2018/00930/RS 2018-06
Översyn av grundskyddet för pensionärer remissvar Ds 2018:8 S2018/01589/SF 2018-06
Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz S2018/02703/SF 2018-05
Socialförsäkringsutskottets remiss gällande motion 2017/18:4088 av Johan Forsell m.fl. 1810-2017/18 2018-05
Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården Ds 2018:5 S2018/01188/SF 2018-05
Utkast till lagrådsremiss Behandling av personuppgifter för forskningsändamål U2018/01639/F 2018-05
Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen SOU 2017:101 S2017/07382/FST 2018-04
Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering Fi2018/00130/K 2018-04
Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit Ds 2018:2 Fi2018/00189/RS 2018-03
Regelförändringar inom ekonomisk familjepolitik Ds 2017:59 S22017/06673/FST 2018-02
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem Fi/2017/04798/FPM 2018-02
Remittering av betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen SOU 2017:101 S2017/07382/FST 2018-02
Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning S2017/07389/FST 2018-02
Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade S2017/0748/FST 2018-02
Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede S2017/06606/SF 2018-01

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.