Sök på webbplatsen

Rapporter 2013

Här hittar du alla rapporter som ISF har publicerat under 2013. Använd vår sökfunktion för att söka bland särskilda ämnesområden och alla publikationstyper. Du kan beställa våra tryckta rapporter kostnadsfritt.

Rapporter

Nummer Titel Publicerad
2013:20 Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning 2013-12
2013:19 Slopat frånvarointyg – Kontroll och uttag av tillfällig föräldrapenning 2013-12
2013:18 Vårdbidrag och framtida inkomster – De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att få barn med särskilda behov 2013-12
2013:17 Effekter på jämställdhet av reformer i föräldrapenningen 2013-11
2013:7 Young Adults on Disability Benefits - A Study of Seven European Countries 2013-11
2013:16 Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv 2013-11
2013:15 Konkurrens på den svenska tandvårdsmarknaden 2013-11
2013:14 Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning 2013-10
2013 Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen – Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2013-09
2013:13 Föräldrapenning och föräldraledighet – Mått på olika aspekter av föräldraledighet 2013-09
2013:12 Att tala samma språk – Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag 2013-08
2013:11 Sjukskrivningsmiljarden – Landstingets syn på ekonomiska incitament för att påverka sjukfrånvaron 2013-08
2013:10 Sju dagars karens i sjukförsäkringen för egenföretagare – En effektutvärdering av reformen juli 2010 2013-06
2013:9 Att handlägga sjukförsäkringen – Uppfattningar om roller och regelverk 2013-06
2013:8 Handläggningen av bostadstillägg - införande av tillsvidarebeslut 2013-05
2013:7 Unga förtidspensionärer – Studie av sju europeiska länder 2013-04
2013:6 Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen – Vilka är de och vad händer efteråt? 2013-04
2013:5 Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet – En uppföljande granskning 2013-03
2013:4 Pensionsgrundande inkomst – Skatteverkets underlag till Pensionsmyndigheten 2013-03
2013:3 Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan – En granskning av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete 2013-02
2013:2 Årlig rapport 2012 2013-02
2013:1 När sjukpenning nekas 2013-01

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.