Sök på webbplatsen

Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010

Rapport 2011:13

För att råda bot på observerade brister i sjukskrivningsprocessen har staten under ett antal år tecknat överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting rörande statligt stöd till olika förbättringsåtgärder inom hälso- och sjukvården.

Denna så kallade sjukskrivningsmiljard har knutits till vissa villkor dels beträffande åtgärder som vidtas inom landstingen, dels utvecklingen av den faktiska sjukskrivningen. Regeringen har givit ISF i uppdrag att följa upp verksamheten inom ramen för sjukskrivningsmiljarden vad gäller de mekanismer som styr hur landstingen agerar, vilka åtgärder som vidtagits och hur de har uppfattats av den berörda personalen samt vilka alternativa konstruktioner som är tänkbara. Med föreliggande rapport redovisar ISF detta uppdrag.

Staten har ett legitimt intresse av att påverka hur sjukskrivningen går till, eftersom det är staten och inte landstingen som bär kostnaden för sjukskrivningen. ISF:s allmänna slutsats är emellertid att den nu gällande överenskommelsen i väsentliga delar är felkonstruerad och att betydande förändringar krävs för att drivkrafterna på regional och lokal nivå ska fås att överensstämma med allmänintresset.

 

Författare

Ola Leijon, Ulla Gerner, Nadja Grees, Brita Kaltenbrunner Bernitz, Markus Larsson, Helena Persson

Publicerad: september 2011

Relaterade publikationer

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.