Sök på webbplatsen

Unga med aktivitetsersättning

Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsakerna till utvecklingen

Rapport 2011:10

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat kraftigt de senaste tio åren och uppgick 2010 till mer än 30 000 personer. Tendensen är inte unik för Sverige men mer uttalad här än i omvärlden.

ISF beskriver i föreliggande rapport – den första i en serie med aktivitetsersättning som gemensamt tema – bakgrunden till denna utveckling och sammanställer också några av de hypoteser som har framlagts som förklaring till ökningen. Någon prövning av hypoteserna har inte genomförts inom ramen för detta delprojekt.

Huvudorsaken bakom det ökade inflödet är ett ökande antal ungdomar med företrädevis psykisk funktionsnedsättning som får ersättning för förlängd skolgång. Vissa tillskriver denna utveckling externa orsaker i samhället utanför skolan, medan andra menar att orsakerna står att finna bland regler och incitament inom skolan. ISF avser att analysera denna fråga i en kommande rapport.

Understrykas bör att utvecklingen också har positiva inslag. Tiden med ersättning har kortats, och allt fler som lämnar ersättningen går också ut i arbetslivet.

 

Författare

Pathric Hägglund, Sisko Bergendorff, Nadja Grees, Helena Persson, Niklas Österlund

Publicerad: juli 2011

Relaterade publikationer

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.