Sök på webbplatsen

Unga förtidspensionärer

Studie av sju europeiska länder

Rapport 2013:7

Antalet unga vuxna som får aktivitetsersättning har under de senaste 15 åren fördubblats i Sverige och bedöms fortsätta att öka kommande år. ISF har i två tidigare rapporter (2011:10 och 2012:1) analyserat hypoteser bakom utvecklingen och har nu också genomfört ett projekt med syfte att jämföra regelverk och utveckling i Sverige med motsvarigheter i Danmark, Finland, Island, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

Studien visar att den svenska utvecklingen inte är unik i ett internationellt perspektiv. I alla studerade länder utgör andelen förtidspensioner några procent av befolkningen i de aktuella åldersgrupperna. 

I alla de studerade länderna är psykiska sjukdomar och syndrom den mest förekommande diagnosgruppen bland unga förtidspensionärer. 

Jämförelsen av de olika nationella systemen visar dock att det finns relativt stora skillnader i regelverken, handläggningen av förtidspensionsärenden och insatserna för att stärka unga förtidspensionärers arbetsförmåga. Länderna skiljer sig bland annat åt vad gäller kraven som ställs på mottagarna, på styrkan i de ekonomiska incitament som utnyttjas och hur arbetsnära de erbjudna aktiviteterna är. Även om slutsatser om åtgärder inte direkt kan överföras från ett land till ett annat, finns här underlag för ett erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Författare

Brita Kaltenbrunner Bernitz, Nadja Grees, Marie Jakobsson Randers, Ulla Gerner, Sisko Bergendorff

Publicerad: april 2013

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.