Sök på webbplatsen

Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män

En analys av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbetsmarknaden

Rapport 2018:10

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen undersökt vilka skillnader som finns mellan kvinnor och män samt mellan olika grupper på arbetsmarknaden i när och på vilket sätt de lämnar arbetsmarknaden. I granskningen jämförs även olika utträdesmått och hur och varför dessa skiljer sig åt i utfall.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Små skillnader i när kvinnor och män lämnar arbetslivet

Kvinnor utträder tidigt från arbetslivet i något större utsträckning än män. Det bidrar till att kvinnor får lägre pensioner än män. Men den viktigaste förklaringen till pensionsgapet är löneskillnaderna och att fler kvinnor än män arbetar deltid. De högsta andelarna med tidigt utträde bland både kvinnor och män finns i mansdominerade yrken. Men i flera av de vanligaste yrkena bland kvinnor lämnar männen arbetslivet tidigt i högre grad än kvinnorna. Det visar den analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen.

Hög andel tidiga utträden hänger ofta samman med yrken som är mans­dominerade, är fysiskt tunga, och som ofta har lägre krav på utbildning. Det är inte främst inom de stora yrkena band kvinnor, t.ex. vård- och omsorgsyrkena som kvinnor utträder tidigt. I yrken med högre utbildnings­krav förekommer det också att en hög andel lämnar arbetslivet tidigt. Här spelar reglerade pensionsåldrar och särskilda avtal som möjliggör tidigt utträde med tjänstepension en viktig roll.

Sjukförsäkringen är den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder, medan tjänstepensionen är vanligast efter 60 års ålder. Även arbetslöshets­för­säkringen är en ganska vanlig permanent väg ut ur arbetslivet, särskilt bland män. I vilken utsträckning dessa olika utträdesvägar används varierar över tid.

– Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av regelverket inom sjukförsäkringen och hur reglerna tillämpas. Avbrott i arbetslivet i form av sjukskrivning eller arbetslöshet under lågkonjunktur bland personer i lite högre åldrar kan leda till permanenta utträden, säger Marcela Cohen Birman, projektledare för rapporten. 

Kvinnor lämnar förvisso arbetslivet tidigt i högre grad än män, men skillnaderna i andelen som utträder efter 50 års ålder är ganska små. Det påverkar pensionen, men den faktor som bidrar mest till pensionsgapet mellan kvinnor och män är det ojämställda arbetslivet snarare än ut­trädes­mönstret.   

Författare

Marcela Cohen Birman, Per Gustafson.

Publicerad: maj 2018

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Kontaktperson

Telefon: 08-58 00 15 00

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.