Sök på webbplatsen

Teknisk bilaga till ISF rapport 2012:16

Arbetsrapport 2012:5

Denna arbetsrapport är ingen självständig rapport utan en teknisk bilaga till ISF rapport 2012:16.

I ISF rapport 2012:16 undersöks lönsamheten och förekomsten av externa förvaltningsföretag som premiepensionssparare anlitat. För redovisning av huvudskattningar hänvisas till ISF rapport 2012:16.

Föreliggande arbetsrapport redovisar data och de ekonometriska modeller som används i ISF rapport 2012:16, och alternativa skattningar och känslighetsanalyser.
 

Författare

Nikolay Angelov, Lennart Berg, Daniel Hallberg, Per Johansson

Publicerad: december 2012

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Pension

Kontaktperson

Daniel Hallberg Telefon: 08-58 00 15 47

Läs rapporten online

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.