Sök på webbplatsen

Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning

En granskning av kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

Rapport 2018:1

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodeller.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har kvalitetsutvecklingsmodeller som i stora drag liknar varandra. Båda myndigheterna går igenom handlagda ärenden individuellt eller i team på lokal nivå. Myndigheterna gör också riktade kvalitetsuppföljningar på central nivå av förmåner där kvaliteten behöver analyseras närmare. Andra delar i utvecklingsmodellerna handlar om att finna möjligheter till kvalitetsförbättring med hjälp av olika indikatorer på kvalitet. Modellerna utgör grunden i myndigheternas arbete med att följa upp och utveckla kvaliteten i handläggningen.

ISF har analyserat Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodeller för att undersöka i vilken mån modellerna visar kvaliteten, och hur de fungerar som en grund för att utveckla kvaliteten i handläggningen. I detta uppdrag koncentreras analysen till den rättsliga kvaliteten, det vill säga om det fattas rätt beslut i försäkringsärendena och att beslutet blir detsamma oavsett vilken handläggare som fattat beslutet. 

Författare

Magnus Medelberg, Mimmi Diamant

Publicerad: januari 2018

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Magnus Medelberg Telefon: 08-58 00 15 22

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.