Sök på webbplatsen

Styrning i Försäkringskassan

Lokala Försäkringscenter och införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna.

Rapport 2011:2

Denna granskning ger en översiktlig bild av hur styrningen generellt ser ut i Försäkringskassan. En fördjupning görs rörande styrningen av lokala försäkringscenters arbete med sjukförsäkringen och hur införandet av de nya reglerna i sjukförsäkringen styrdes.

Granskningen uppmärksammar några centrala problem i styrningen, bland annat avvägningen mellan situationsanpassning och krav på liikformighet. Större handlingsutrymme för medarbetarna underlättar försörjningen med kvalificerad kompetens, samtidigt som likformighetskravet måste respekteras. En utvecklad intern dialog och bättre rutiner för att hantera förbättringsförslag förordas som en väg att kombinera dessa mål.

Rapporten kommer att vara utgångspunkt för ytterligare granskningar rörande styrningen i Försäkringskassan. Val, utformning och användning av mål och indikatorer är ett område som aktualiserats i denna granskning, liksom frågan hur kostnaderna för de omfattande manuella registreringarna förhåller sig till kostnaderna för investeringar i automatisering.

 

Författare

Maria Kain, Markus Larsson, Magnus Medelberg, Inger Sohlberg

Publicerad: april 2011

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Socialförsäkring

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.