Sök på webbplatsen

Rättssäker förvaltning?

Rapport 2010:4

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har som uppgift att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med anledning av detta tog inspektionen initiativ till en sektorövergripande konferens med syfte att precisera innebörden av begreppet rättssäkerhet för att diskutera hur rättssäkerheten inom förvaltningen ska kunna säkerställas.

Konferensen inleddes med anföranden av – i följande ordning – Ulrik von Essen, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, Olof Ställvik, jur. dr och verksam vid Riksdagens utredningstjänst, Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Hans- Gunnar Axberger, JO – Riksdagens Ombudsmän, Claes Jansson, enhetschef LO-TCO Rättsskydd och Anna-Karin Lundin, regeringsråd. Anförandena återges rapporten.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion under medverkan av Vilhelm Andersson, rättschef Skatteverket, Adriana Lender, generaldirektör Försäkringskassan, Eva Nordqvist, chefsjurist Försäkringskassan, och Agneta Widerståhl, vice stadsjurist Stockholms stad.

Författare

Ulrik von Essen, Olof Ställvik, Lena Marcusson, Hans-Gunnar Axberger, Claes Jansson, Anna-Karin Lundin

Publicerad: juni 2010

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Socialförsäkring

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.