Sök på webbplatsen

Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män

En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och i framtiden

Rapport 2017:14

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen att analysera skillnaderna och spridningen i pensioner mellan kvinnor och män i dag och i framtiden. Denna rapport är en delredovisning av regeringsuppdraget och analyserar premiepensionen.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

I rapporten redovisas hur skillnaderna och spridningen i premie­pensioner mellan kvinnor och män har utvecklats sedan de första utbe­tal­ningarna gjordes samt hur spridningen i premiepension kan utvecklas i framtiden.

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Intjänandet under arbetslivet är huvud­förklaringen till könsskillnaderna och spridningen i premiepensioner.
  • Kapitalavkastningen spelar en större roll för spridningen i premiepensioner bland de med höga premiepensioner än de med låga.
  • Kvinnornas premiepensioner har utvecklats sämre än männens under tiden som pensionärer.
  • Kapitalavkastningen kommer få en större betydelse för spridningen i premiepensioner i framtiden än vad den har i dag.

Rapporten beskriver dessutom premiepensionssystemets tillkomst och utveckling och ger en översikt över tidigare forskning kring premiepensionen.

Författare

Marcela Cohen Birman, Nicklas Korsell, Josefina Selin, Gabriella Sjögren Lindquist

Publicerad: november 2017

Relaterade publikationer

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.