Sök på webbplatsen

När sjukpenning nekas

Rapport 2013:1

Rapporten är ett svar på två regeringsuppdrag, att granska hur Försäkringskassan kommunicerar beslut om avslag på eller indragning av sjukpenning till de försäkrade och Försäkringskassans rutiner för att ompröva sjukpenningärenden.

Rapportens huvudslutsats är att den skriftliga information som de försäkrade får i samband med att de får avslag på sin begäran om sjukpenning eller sin sjukpenning indragen inte i tillräcklig omfattning ger dem möjlighet att ta tillvara sin rätt. Det finns också brister i Försäkringskassans omprövning av beslut.

Att den försäkrade förstår varför sjukpenning nekas har avgörande betydelse för om han eller hon godtar beslutet. I granskningen konstateras att förutsättningarna för rätten till sjukpenning beskrivs korrekt och individualiserat i ett av tio beslut och i fyra av tio omprövningsbeslut. Omständigheter i det aktuella fallet som talar mot rätt till sjukpenning finns beskrivna i tre fjärdedelar av besluten men endast i en fjärdedel av omprövningsbesluten.

Dessutom bemöts inte de försäkrades synpunkter i tillräcklig omfattning i vare sig beslut eller omprövningsbeslut. 

Vidare varierar sannolikheten att ett beslut ska ändras vid omprövning mellan Försäkringskassans tre omprövningsenheter. Intervjuer visar att det finns olika uppfattningar inom myndigheten om  vad en omprövning egentligen innebär. Enligt ISF:s bedömning borde också fler beslut ändras.

I slutet av rapporten ges rekommendationer till Försäkringskassan om den skriftliga information som går ut till de försäkrade, kvalitetsarbetet och omprövningen.

 

 

 

Författare

Nina Karnehed, Anne Wahlfridsson, Berit Hamrén, Carl Johan Hardt, Helena Persson Schill, Kristina Aili, Marie Jakobsson Randers

Publicerad: januari 2013

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.