Sök på webbplatsen

Mötet mellan medborgaren och staten

En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan

Rapport 2017:13

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har studerat hur handläggare på Försäkringskassan arbetar med sjukförsäkringen. Utifrån ett antal dimensioner som är centrala för handläggningen beskrivs hur handläggarna på olika sätt påverkas i sitt arbete med att handlägga sjukförsäkringen.

 Sammanfattning av rapporten (4 sidor)
 Rapporten i korthet (2 sidor)

På vägen från ett politiskt beslut till praktisk handling ska lagar tolkas och resurser prioriteras. I det förloppet har handläggaren en central roll, eftersom det är hen som tolkar och tillämpar lagstiftningen i mötet med medborgaren. För att förstå hur politiska beslut realiseras är det därför viktigt att öka kunskapen om vad som påverkar de handläggare som befinner sig längst ut i beslutskedjan och som fattar beslut om utfallet för den enskilde individen.

I denna rapport beskriver handläggare på Försäkringskassans sitt arbete med sjukskrivna som har en psykiatrisk diagnos. I intervjuer har handläggarnas uppfattning om hur det är att arbeta med ärenden avseende psykiatriska diagnoser analyserats. 

  • Handläggningen är viktig för att först politikens utfall. Genom att använda ett teoretiskt ramverk kan handläggningen studeras på ett systematiskt sätt. 
  • Handläggarna i rapporten beskriver arbetet som en balansgång mellan olika intressen och aktörer, med olika krav som ska verkställas med begränsade resurser. Det är viktigt att det finns ett sätt för de handläggare som upplever detta att kunna få stöd och diskutera sin arbetssituation.
  • Kontakten med andra aktörer i sjukskrivningsprocessen sägs vara viktig, och tycks bero på till exempel hur lika synsätt och prioriteringar de olika aktörerna har. Flera utredningar har tillsats för att se över samordning mellan aktörerna inom sjukförsäkringen. Hur detta ska lösas i praktiken återstå att se. 

Författare

Jenny Lindblad

Publicerad: november 2017

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Socialförsäkring

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.