Sök på webbplatsen

Kontrollstrategi för tillfällig föräldrapenning

Arbetsrapport 2011:2

Projektets syfte är att undersöka möjligheten att tillämpa kontrollstrategier utvecklade inom skatteområdet på bidragsfusk och oavsiktliga fel inom socialförsäkringsområdet. Med fusk avses medvetna fel i uppgiftslämnandet från bidragsmottagaren. Olika kontrollstrategiers effektivitet jämförs med hjälp av en datorbaserad optimeringsalgoritm. Studiens viktigaste slutsatser är

  • Det är möjligt att tillämpa Erard & Feinsteins modell även på bidragsfusk
  • En modell som inkluderar oavsiktliga fel har utvecklats men resultaten bör betraktas som preliminära
  • Det är möjligt att bestämma lämplig kontrolltäthet vid given styckkostnad för kontroll, liksom att jämföra totalkostnaden för kontrollperioder av varierande längd
  • Det är möjligt att jämföra kontrollstrategier enligt denna studie med exempelvis det blankettsystem som används för kontroll av TFP gentemot skola och förskola.

Författare

Leif Appelgren

Publicerad: december 2010

Relaterade publikationer

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Barn & familj

Kontaktperson

Leif Appelgren Telefon: 08-58 00 15 00

Läs rapporten online

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.