Sök på webbplatsen

Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg

Rapport 2015

Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

Denna rapport fokuserar på felaktiga intyg och på hur välfärdssystemet hänger ihop. Ett centralt syfte är att identifiera glapp i systemet som gärningspersoner utnyttjar. Genom att täppa till dessa glapp förebyggs brott – och därmed värnas också förtroendet för systemet.

Rapporten Intyget som dörröppnare till välfärden. En rapport om felaktiga intyg och välfärdsbrott (Brå 2015:8) ges ut av Brå tillsammans med 16 andra myndigheter. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Stockholms stad, Migrationsverket, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Inspektionen för socialförsäkringen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN med flera.

Inspektionen för socialförsäkringen beslutade att delfinansiera projektet som genomfördes av Brottsförebyggande rådet (Brå). Syftet med projektet är att öka kunskapen om vissa centrala intygs betydelse för brott mot välfärdssystemen.

De viktigaste förebyggande förslagen ur rapporten

  • Myndigheterna måste ha relevanta kontrollmoment redan i handläggningen där rätten till ett bidrag prövas. Här kan erfarenheter från myndighetens egna kontrollutredare och andr myndigheter användas för att öka kontrollkompetensen. Behovet är särskilt stort vid bidrag till arbetsgivare (företag).
  • Lagen om underrättelseskyldighet kan användas mer än i dag och bör utvidgas till att omfatta alla välfärdsbrott. Det skapar frustration när en myndighet upptäcker brott mot en annan myndighet, men inte får lämna vidare denna information Här kan informationsflödet – och därmed också kontrollen – bli mer effektivt.
  • Intygsgivare bör ersättas i den mån det går, här har särskilt Skatteverket en viktig roll. Om månadsuppgift införs ökar möjligheten att upptäcka felaktiga kontrolluppgifter, och förlängningen också välfärdsbrott.

För mer information

  • Johanna Skinnari, projektledare, tfn: 08-527 58 407; e-post: Spamskyddadepostadress_am9oYW5uYS5za2lubmFyaUBicmEuc2U=_Spamskyddadepostadress
  • Nicole Thorell, utredare, tfn: 08-527 58 412; e-post: Spamskyddadepostadress_bmljb2xlLnRob3JlbGxAYnJhLnNl_Spamskyddadepostadress
  • Lars Korsell, jur.dr, tfn: 08 527 58 409; e-post: Spamskyddadepostadress_bGFycy5rb3JzZWxsQGJyYS5zZQ==_Spamskyddadepostadress

Pressmeddelande: 30 mars 2015, Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende

Läs online och beställ

Rapporten finns att beställas samt laddas ner genom Brås hemsida (se Relaterade Länkar i grå ruta nedan).

Mer information via Brås webbplats.

Författare

Johanna Skinnari, Nicole Thorell, Lars Korsell

Publicerad: mars 2015

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Maria Kain Telefon: 08-58 00 15 40

Ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.