Sök på webbplatsen

Handläggningen av bostadstillägg - införande av tillsvidarebeslut

Rapport 2013:8

Rapporten är den andra delrapporten inom ett flerårigt regeringsuppdrag som avser granskning av kvaliteten i handläggningen av bostadstillägg inom Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. En första redovisning av uppdraget lämnades i mars 2012. I regleringsbrevet för 2013 har ISF fått i särskilt uppdrag att granska den övergång till tillsvidarebeslut som är resultatet av en lagändring i november 2012.

Införandet av tillsvidarebeslut är ett led i det förenklingsarbete som myndigheterna har påbörjat. Som en del av detta förenklingsarbete har också Pensionsmyndigheten genomfört förändringar av föreskrifterna för beräkning av bostadstillägg. Syftet med denna granskning är att följa införandet och implementeringen av lag- och föreskriftsändringarna för att ge en lägesbeskrivning av detta arbete. Granskningen undersöker vidare om förutsättningarna för att skapa god kvalitet i handläggningen och hanteringen av bostadstillägg har ändrats till följd av införandet av tillsvidarebeslut eller genom föreskriftsändringarna. 

Pensionsmyndigheten har valt att omvandla ett stort antal tidsbegränsade beslut till tillsvidarebeslut utan föregående prövning i det enskilda fallet, med risk att ett antal tidigare fel i handläggning och beslut påverkar utbetalningarna under lång tid. ISF konstaterar i granskningen att de nya reglerna ger ett oönskat utrymme för tolkning vad gäller om och när en förändring av inkomst av kapital och förmögenhet ska anmälas av de försäkrade. De bör därför förtydligas. Pensionsmyndigheten genomförde samtidigt med lagändringen ändringar i föreskrifterna om beräkningen av bostadskostnaden. Dessa ändringar har medfört flera tillämpningsproblem. Sammantaget kan de problem som uppmärksammats innebära att utbetalningarna blir fel i båda riktningarna, även om det ur ett statsfinansiellt perspektiv inte behöver röra sig om stora belopp. Det finns dock en risk att det i enskilda fall kan röra sig om större belopp och i vissa fall då också stora återkrav riktade mot den enskilde. Även ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det självfallet viktigt att besluten är korrekta.

Motivet bakom lagändringen var att förenkla för både mottagare och handläggare. För mottagarna innebär det nya systemet en betungande anmälningsskyldighet, vilket för vissa kan innebära att många handlingar måste hanteras. Hur den administrativa kostnaden kommer att förändras är ännu för tidigt att uttala sig om, men det finns en risk att de effektiviseringar som har förutsetts är överskattade.

ISF fortsätter granskningen inför en slutrapportering våren 2014.

 

Författare

Elisabeth Frid, Dan Ljungberg, Josefina Selin, Anne Wahlfridsson

Publicerad: maj 2013

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.