Sök på webbplatsen

Från underhållsstöd till underhållsbidrag?

En granskning av 2016 års reform inom underhållsstödet

Rapport 2019:7

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens upp-drag granskat Försäkringskassans tillämpning av 2016 års reform inom underhållsstödet. Granskningen visar bland annat att reformen drabbar de föräldrar som har svårigheter att samarbeta. De föräldrarna riskerar att gå in och ut ur systemet för underhållsstöd vilket skapar en ekonomisk osäkerhet för både barnet och boföräldern.

 Sammanfattning (pdf)

 Rapporten i korthet (2 sidor pdf)

Den nya 6-månadersregeln innebär att Försäkringskassan inte längre ska ge fullt underhållsstöd till en förälder och hens barn om den andra föräldern skött sina betalningar till Försäkringskassan prickfritt under minst sex månader i följd.

Granskningen visar att reformen har bidragit till att antalet barn och föräldrar inom systemet för underhållsstöd har minskat men att vissa föräldrar och barn riskerar att gå in och ut ur systemet om föräldrarna inte kan samarbeta om underhållet.

– Det är förhållandevis få som hittills omfattats av 6-månadersregeln men vi ser att knappt var sjätte förälder har återkommit med en ny ansökan på grund av att den andra föräldern inte har betalat under­hållet, säger Susanne Fahlén projektledare och forskare på ISF.

Om Försäkringskassan bedömt att det finns särskilda skäl kan myndigheten fortsätta att betala ut underhållsstöd. Och granskningen visar att det i huvudsak är hot, våld och allvarliga konflikter som bedömts vara särskilda skäl. De här ärendena kommer att prövas på nytt tidigast 6 månader senare om den andra föräldern återigen skött sina betalningar till Försäkringskassan prickfritt.

ISF anser att 6-månadersregeln inte alltid är lämplig i de återkommande ärenden där Försäkringskassan redan inledningsvis har bedömt att det finns särskilda skäl för fortsatt rätt till underhållsstöd.

– I fall där det rör sig om hot och våld är det troligt att dessa problem inte upphört efter så kort tid som sex månader, säger Susanne Fahlén.

ISF anser att sådana ärenden inte borde vara aktuella för en ny prövning av rätten till underhållsstöd var sjätte månad.

– Det här skapar en ekonomisk osäkerhet för både barnet och boföräldern och leder dessutom till mer administration för Försäkringskassan, säger Susanne Fahlén.

Författare

Susanne Fahlén, Mats Bengtsson, Lisa Carlsson, Leif Ericsson, Elisabeth Rydberg, Lena Birkelöf, Maria Denker

Publicerad: maj 2019

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Barn & familj

Kontaktperson

Susanne Fahlén Telefon: 08-58 00 15 32

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.