Sök på webbplatsen

Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan

En granskning av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete

Rapport 2013:3

ISF har granskat hur Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen arbetar med att utveckla tidiga och aktiva insatser för att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

Regeringen har tidigare gett Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i uppdrag att i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt för att stödja den enskilde att återgå i arbete och att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

ISF har valt att rikta in sin granskning på hur myndigheterna har omhändertagit uppdraget samt planerat och organiserat förverkligandet av den nya modellen på central nivå.

Granskningen visar att de båda myndigheterna på ett övergripande plan har agerat i linje med regeringens uppdrag. Samtidigt är de redovisade förändringarna inte mer omfattande än att de i stort sett hade kunnat genomföras genom en anpassning av den tidigare modellen för samverkan.

 

 

Författare

Kristian Persson Kern, Jenny Lindblad, Helena Persson Schill, Markus Larsson

Publicerad: februari 2013

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.