Sök på webbplatsen

Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen

Huvudrapport

Rapport 2011:4

Den 1 juli 2008 och den 1 januari 2010 infördes nya regler i sjukförsäkringen för att effektivisera sjukskrivningsprocessen och få till stånd tidiga insatser för att i högre grad ta till vara arbetsförmågan. I regleringsbrevet för 2010 fick Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att granska om de nya reglerna fått genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt.

Särskilt fokus i uppdraget lades på prövningarna av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna, rutiner för övergången från sjukförsäkringen till insatser hos Arbetsförmedlingen, beslut om sjukersättning samt den så kallade renodlingen genom avskaffandet av möjligheten att om det fanns särskilda skäl beakta den försäkrades utbildning, ålder, bosättningsförhållanden och andra liknande förhållanden.

Denna huvudrapport sammanfattar resultaten från de fyra projekt som genomförts inom ramen för uppdraget:

 • Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna (ISF Rapport 2011:5)
 • Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbets- förmedlingen (ISF Rapport 2011:6)
 • Beslut om sjukersättning (ISF Rapport 2011:7)
 • Styrning i Försäkringskassan (ISF Rapport 2011:2)

Sammanfattningsvis visar rapporterna på följande:

 • I vissa avseenden har handläggningen påverkats positivt genom att de nya reglerna har underlättat en mer aktiv sjukskrivningsprocess. De fasta tidsgränserna har underlättat kommunikationen med de försäkrade och renodlingen har fått genomslag i vad som dokumenterats.
 • Rehabiliteringskedjan har inte fått fullt genomslag i tillämpningen
 • Undantagsbestämmelserna i sjukskrivningsprocessen tillämpas i begränsad omfattning
 • Renodlingen har fått genomslag i vad som dokumenterats
 • Otillräckliga och svårförståeliga motiveringar av bedömningar och ställningstaganden
 • Det förekommer skillnader mellan grupper av Lokala Försäkringscenter
 • Rutinerna för övergången inte ändamålsenligt utformade utifrån individens behov
 • Processen för övergång till Arbetsförmedlingen kommer igång för sent
 • Delar av Försäkringskassans styrning riskerar att leda fel

 

Författare

Jenny Kärrholm, Marianne Upmark, Jon Dutrieux, Toni Nastev

Publicerad: maj 2011

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.