Sök på webbplatsen

Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet

En uppföljande granskning

Rapport 2013:5

ISF genomförde under 2011 en granskning av Försäkringskassans kontroller av det statliga tandvårdsstödet. Under hösten 2012 har ISF gjort en uppföljning av de åtgärder som vidtagits och granskat den nuvarande utformningen av efterhandskontrollerna.

Granskningen visar att flera förbättringar skett i Försäkringskassans arbete med efterhandskontroller. Dokumentation av risker och kontroller har förbättrats. En ny version av IT-stödet för tandvårdsstödet har införts, vilket förbättrat de tekniska förutsättningarna för urval och uppföljning. Särskilda kontrollutredare har utsetts för att arbeta strukturerat mot misstänkta brott.

Fortfarande återstår dock viktiga förbättringsområden. Främst behöver Försäkringskassan förtydliga sin styrning av urvalen av ärenden för efterhandskontroll. Genom en tydligare styrning, och genom tillämpning av statistisk urvalsmetodik med representativa urval, skulle Försäkringskassans mål om allmänprevention, lärande och arbete mot misstänkta brott kunna uppfyllas i högre utsträckning än i dag.

Samtidigt skulle träffsäkerheten öka och bidra till konkurrensneutralitet mellan olika vårdgivare, utan att antalet efterhandskontroller ökar.

Författare

Jon Dutrieux, Charlotta Örn

Publicerad: mars 2013

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Barn & familj

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.