Sök på webbplatsen

Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU

En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning med EU-anknytning

Rapport 2018:2

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har kartlagt och analyserat Försäkringskassans kvalitet i handläggning och utbetalningar av förmåner till barnfamiljer och föräldrar enligt förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Medlemsstaterna i EU har skyldighet att samordna sina nationella trygghetssystem. Samordningsreglerna ska se till att EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten inte förlorar intjänade rättigheter, men heller inte dubbelkompenseras vid gränsöverskridande situationer. Denna granskning ger en bild av hur den svenska administrationen av EU-familjeförmåner och föräldrapenning fungerar. Förmånerna som studerats är barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning. 

Författare

Susanne Eriksson, Elisabeth Rydberg, Helena Persson Schill

Publicerad: februari 2018

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Barn & familj, Socialförsäkring

Kontaktperson

Telefon: 08-58 00 15 00

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.