Sök på webbplatsen

Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation

Är det möjligt?

Rapport 2012:14

Inspektionen för socialförsäkringen har av regeringen fått i uppdrag att beskriva vilken kunskap och information som pensionsspararna och pensionärerna behöver för att ta till vara sina intressen inom pensionsområdet och stärka sin ställning som konsumenter. I uppdraget har också ingått att beskriva informationsgivningen till pensionssparare och pensionärer i länder med liknande pensionssystem.

Det kan konstateras att många, trots att det finns mycket information om pensioner, upplever att de saknar den information och den kunskap som de behöver för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut kring pensionen. Pensionssparare önskar få en enkel och lättbegriplig information som på samma gång är detaljerad, vilket kan vara svårt att kombinera. Informationen behöver anpassas efter bland annat ålder, livsfas och engagemang för pensionsfrågor. I allmänhet förefaller pensionssparare och pensionärer dock förstå hur förvärvsfrekvens, lönenivå och längden på arbetslivet påverkar pensionen.Resultaten indikerar dock att det (främst bland yngre) finns kunskapsbrister om tjänstepensionen, och att vissa grupper (till exempel de som har haft många arbetsgivare) har ett särskilt behov av att få sin tjänstepensionsinformation samlad. Även blivande pensionärer behöver få en tydligare information om tjänstepensionens utbetalningsplaner.

Förekomsten av många alternativ gör att pensionsspararna upplever sig ställas inför svåra val. Det skapar en oro som är svår att hantera, men mer information löser inte automatiskt problemet. Pensionsspararna önskar information från en neutral och oberoende aktör. Pensionsmyndigheten och Min Pension uppfattas som sådana. Det finns också ett behov av oberoende pensionsrådgivning; de flesta aktörer upplevs agera på uppdrag eller utifrån eget vinstintresse.

Utvecklingen av Min Pension och en gemensam standard för prognoser är betydelsefulla investeringar. Rapporten visar att det finns goda exempel i andra länders hantering av problemen kring pensionsinformation som Sverige kan lära av och bygga vidare på.
 

Författare

Marcela Cohen Birman, Helena Höög

Publicerad: juni 2012

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.