Sök på webbplatsen

Den nya pensionsmyndigheten

En förstudie

Rapport 2010:10

Sedan den 1 januari 2010 administreras ålderspensionerna och relaterade förmåner av Pensionsmyndigheten, bildad genom en sammanslagning av delar av Försäkringskassan med Premiepensionsmyndigheten. Bakom sammanslagningen låg dels en ambition att förbättra informationen om pensionerna, dels en strävan att sänka kostnaderna för administrationen av pensionerna.

ISF har mot denna bakgrund inlett ett flerårigt projekt för att följa den nya myndighetens etablering och undersöka i vilken utsträckning de uttalade målen för nybildningen uppnås. Föreliggande rapport är en förstudie, som innehåller en översikt över det gällande regelverket och identifierar områden för fördjupade studier. De två centrala frågorna i det fortsatta arbetet kommer att vara hur väl den nya myndigheten lyckas med sitt informationsuppdrag respektive hur de administrativa kostnaderna för pensionssystemet utvecklas. I båda fallen gäller naturligtvis att Pensionsmyndigheten inte ensam avgör utfallet.

 

Författare

Stina Eklund, Katarina Alfredsson, Susanne Eliasson

Publicerad: december 2010

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Pension

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.