Sök på webbplatsen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Rapport 2013

Projektet har analyserat hur flödena mellan sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt arbetslöshet ser ut och har utvecklats under de senaste tio åren. En intressant fråga är om de förändringar som gjorts inom försäkringarna de senaste åren gett tydliga återverkningar i människors beteendemönster.

Resultat

Rörligheten mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna är fortfarande låg. Andelen sjukskrivna som går till arbetslöshet har ökat efter införandet av de fasta tidsgränserna i sjukförsäkringen. Ökningen är relativt stor, men har skett från en låg nivå. Rörligheten från arbetslöshet till sjukskrivning har däremot minskat över tid. Författarna menar att den låga rörligheten mellan försäkringarna är ett tecken på att det i båda försäkringarna finns individer som egentligen befinner sig i fel försäkringssystem.

- Det vi ser är att försäkringarna i hög grad är utformade för övergångar från arbete till försäkringarna, inte mellan dem, säger Kristian Persson Kern, utredare vid ISF. Skillnaderna i försäkringarnas konstruktion medför ofta negativa konsekvenser för personer som byter eller tvingas byta ersättningssystem.

Läs online och beställ

Rapporten finns att läsa online (se länk i grå ruta till höger på sidan) eller beställas gratis genom Spamskyddadepostadress_cy5wc2Z1QHJlZ2VyaW5nc2thbnNsaWV0LnNl_Spamskyddadepostadress
 

Författare

Niklas Österlund, Kristian Persson Kern

Publicerad: september 2013

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.