Sök på webbplatsen

Bidragsbrott och skattebrott

Välfärdens dubbla kriminalitet

Rapport 2011:12

För att bygga upp kompetensen inom området felaktiga utbetalningar har ISF i samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört ett projekt om bidragsbrott kombinerade med skattebrott. Projektet har genomförts parallellt med att Brå arbetat med ett liknande projekt i samarbete med Skatteverket.

Rapporten behandlar vad som bör beskrivas som relativt kvalificerad brottslighet. Vägarna in i den brottsliga verksamheten varierar. Ibland glider den försäkrade utan någon planering in i verksamhet som står i strid med bestämmelserna för de sociala förmånerna, medan det i andra fall rör sig om verksamhet i stor skala som redan från början planlagts med brottsliga avsikter.

Rapporten ger flera uppslag till fortsatt analysarbete inom området felaktiga utbetalningar. I det avslutande kapitlet presenteras också områden inom vilka förebyggande och brottsbekämpande åtgärder bör vidareutvecklas för att motverka felaktiga utbetalningar.

 

Författare

Klas Marklund, Johanna Skinnari, Lars Korsell

Publicerad: september 2011

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Socialförsäkring

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.