Sök på webbplatsen

Barnpension och efterlevandestöd till barn

En redovisning av utvecklingen 2004–2015

Rapport 2017:12

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har studerat utvecklingen av stödformerna barnpension och efterlevandestöd under perioden 2004–2015 samt gjort en översikt över skillnaderna mellan efterlevandestöd och underhållsstöd. Studien är egeninitierad.

  Sammanfattning

 Rapporten i korthet

Barn som förlorat en eller båda av sina föräldrar har rätt till ekonomiskt stöd i form av barnpension eller efterlevandestöd. Barnpension beräknas utifrån den avlidne förälderns intjänade pensionsunderlag, och baseras både på det föräldern har tjänat in fram till dödsfallet samt det föräldern antas skulle ha tjänat in till och med 64 års ålder. Om den avlidne föräl­dern saknar eller har låg inkomstpension får barnet i stället ett efter­levande­stöd som ska motsvara nivån på underhållsstöd.

I denna studie undersöks hur barnpension och efter­lev­ande­stöd har utvecklats över tid och i relation till varandra under perioden 2004–2015. Dessutom görs en översikt över skillnaderna i regelverken kring efterlevandestöd och underhållsstöd. Ibland är gränsdragningen mellan de båda ersättningsformerna svår, till exempel när det gäller barn som invandrat från förhållanden där det är svårt att fastställa om barnens föräldrar är omkomna eller inte.

Författare

Bessam Saleh, Joakim Söderberg

Publicerad: november 2017

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Barn & familj, Pension

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.