Sök på webbplatsen

Att handlägga sjukförsäkringen - Metodrapport och tabellbilagor

Arbetsrapport 2013:3

I den här arbetsrapporten beskrivs den enkätundersökning som genomfördes våren 2012 inom ramen för projektet ”Handläggarnas roll i sjukskrivningsprocessen”. Enkätundersökningen riktar sig till handläggare vid Försäkringskassan som är verksamma inom sjukförmåner. Enkätmaterialet analyseras i ISF-rapport 2013:9 samt i kommande ISF-rapporter.

I den här arbetsrapporten beskrivs detaljer kring enkäten: datainsamling, bortfall, svarsfrekvens, innehåll och analysmetoder. Rapporten innehåller även tabellbilagor till ISF-rapport 2013:9.

 

Författare

Stina Simonsson, Nina Granqvist

Publicerad: juli 2013

Relaterade publikationer

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Stina Simonsson Telefon: 08-58 00 15 31

Läs rapporten online

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.