Sök på webbplatsen

Arbetsresor i stället för sjukpenning

En granskning av Försäkringskassans utredning av merkostnader för arbetsresor i sjukpenningärenden

Rapport 2017:17

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat i vilken utsträckning Försäkringskassan utreder om det finns förutsättningar för att bevilja arbetsresor i ärenden om sjukpenning, och hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelsen om arbetsresor. Granskningen är egeninitierad.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Försäkringskassan kan bevilja arbetsresor om myndigheten bedömer att en person har arbetsförmåga – kan utföra sina arbetsuppgifter – men har nedsatt förmåga att ta sig till och från arbetet på grund av sjukdom. Arbetsresor innebär alltså att Försäkringskassan istället för sjukpenning kan bevilja skälig ersättning för merutgifter som den försäkrade har för resor till och från arbetet, till exempel för taxi eller resor med egen bil.

Men det finns begränsad kunskap om hur arbetsresor används inom sjukförsäkringen. ISF har därför granskat i vilken ut­sträck­­ning Försäkringskassan utreder om det finns förutsättningar för att bevilja ersättning för arbetsresor samt hur myndigheten tillämpar bestämmelserna om ersättning för arbetsresor. Granskningen omfattar även frågan om lagstiftningen är ändamålsenlig. 

 

Författare

Berit Hamrén, Martin Söder

Publicerad: december 2017

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.