Sök på webbplatsen

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Rapport 2011

Rapporten redogör för vad man i dagsläget vet om arbetslivsinriktad rehabilitering. Trots att arbetslivsinriktad rehabilitering av många ses som ett verkningsfullt medel för en låg sjukfrånvaro är det svårt att hitta ett tydligt empiriskt stöd för detta.

Rapporten slår fast att det inte går att belägga tydliga effekter av arbetslivsinriktad rehabilitering, samt att Försäkringskassan saknar medel för att uppnå sina mål.

Författarna framhåller även att arbetsgivaren i Sverige har litet ansvar för arbetstagarens återgång i arbete och jämförelsevis låga kostnader för sjukfrånvaro och förtidspensioner.

Ladda ner och beställa rapporten

Rapporten finns att ladda ner här.

Beställning av tryckta underlagsrapporter (gratis): Spamskyddadepostadress_cy5wc2Z1QHJlZ2VyaW5nc2thbnNsaWV0LnNl_Spamskyddadepostadress

 

Författare

Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson, Inger Sohlberg

Publicerad: december 2011

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmåner

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.