Sök på webbplatsen

Publicerat

Här hittar du våra senaste rapporter. I menyn till vänster finner du fullständiga listor och fler kategorier.

Alla rapporter finns att läsa och ladda ner digitalt. Rapporter som publicerats från år 2014 och framåt finns även att beställa i tryckt format.

Läs mer om våra publikationstyper

Rapporter

Undefined

Nummer Titel Publicerad
2019:9 Hel sjukersättning från 19 års ålder – En granskning av Försäkringskassans tillämpning av regeländringen från den 1 februari 2017 2019-06
2019:8 Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol – En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar 2019-06
2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag? – En granskning av 2016 års reform inom underhållsstödet 2019-05
2019:6 Effekter av höjd ersättning i föräldrapenning på grundnivå – En analys av effekter på barnafödande och förvärvsarbete av höjd ersättning i föräldrapenningens grundnivå 2019-05
2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen – En analys av effekterna på vårdenhetsnivå och regionnivå 2019-03
2019:4 Gör samordningsförbund någon skillnad? – En analys av samordningsförbund under perioden 2005–2010 2019-03
2019:3 Vård utomlands – En granskning av Försäkringskassans hantering av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz 2019-03
2019:2 Årlig rapport 2018 2019-02
2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet – En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 2019-02
2018:18 Regelorientering och klientorientering hos handläggare – En redovisning av en enkätundersökning bland nyanställda och mer erfarna handläggare på Försäkringskassan 2018-12
2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås 2018-10
2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning 2018-10
2018:15 Vem får avsättningar till tjänstepension? – En analys av tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarationsuppgifter 2018-09
2018:14 Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början – En redovisning av kollektivavtalade ersättningar som kompletterar den allmänna socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen 2018-08
2018:13 Dubbeldagar – vissa pappors väg in i föräldrapenningen? – En analys av pappors uttag av föräldrapenning under barnets första levnadsår, före och efter införandet av dubbeldagar 2018-06
2018:12 Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning – En redovisning av vad som kännetecknar gruppen försäkrade som får sin sjukpenning indragen 2018-05
2018:11 Steglös avräkning – En analys av arbetsutbudet för personer med sjukersättning som har använt steglös avräkning 2018-05
2018:10 Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män – En analys av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbetsmarknaden 2018-05
2018:9 Social problematik och sjukskrivning – En analys av sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning under tidsperioden 1995–2015 2018-05
2018:8 Social problematik och sjukskrivning – handläggning – En granskning av Försäkringskassans arbete med att identifiera social problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden 2018-05

ISF Kommenterar

Nummer Titel Publicerad
2016:1 Att använda lagens bedömningsutrymme 2016-12
2015:2 Förnyad utredning av sjukersättning 2015-11
2015:1 Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron 2015-09

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Prenumerera på ISF:s nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev presenteras våra rapporter, pågående projekt och inbjudningar till seminarier.

Starta din prenumeration här.

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.