Sök på webbplatsen

Rapporter

Här hittar du de rapporter som publicerats inom området. Här samlas rapporter som avser pensioner och ekonomisk trygghet vid ålderdom. Använd vår sökfunktion för att söka bland samtliga ämnesområden och publikationstyper.

Pension

Nummer Titel Publicerad
2018:15 Vem får avsättningar till tjänstepension? – En analys av tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarationsuppgifter 2018-09
2018:10 Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män – En analys av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbetsmarknaden 2018-05
2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män – En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension 2017-12
2017:14 Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män – En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och i framtiden 2017-11
2017:12 Barnpension och efterlevandestöd till barn – En redovisning av utvecklingen 2004–2015 2017-11
2017:8 Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden 2017-06
2017:1 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk standard 2017-02
2016:6 En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex 2016-04
2015:16 Träffar prognoserna rätt? – En utvärdering av pensionsprognoser i det orange kuvertet 2015-12
2015:15 Att välja uttagstid av tjänstepension 2015-12
2014:26 Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering 2014-12
2014:16 Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering 2014-09
2014:14 Handläggningen av bostadstillägg - Slutrapport 2014-06
2014:7 Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering 2014-05
2013:8 Handläggningen av bostadstillägg - införande av tillsvidarebeslut 2013-05
2013:4 Pensionsgrundande inkomst – Skatteverkets underlag till Pensionsmyndigheten 2013-03
2012:16 Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen – Perioden 2001-2012 2012-12
2012:14 Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation – Är det möjligt? 2012-06
2012:10 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida ålderspensionering 2012-05
2012:3 Handläggning av bostadstillägg - Hanteringen under 2011 2012-03
2011:20 Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010 – Med fokus på Pensionsmyndighetens bildande 2011-12
2011:19 Att samsas om systemen – Pensionsmyndighetens köp av verksamhetskritiska tjänster av Försäkringskassan 2011-12
2010:10 Den nya pensionsmyndigheten – En förstudie 2010-12

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Beställa rapport

Du kan enkelt ladda ner rapporter som pdf-fil eller beställa tryckta rapporter kostnadsfritt.

Gå in på respektive rapport och gör din beställning via länken till höger på sidan.

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.