Sök på webbplatsen

Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska analysera utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar under 2000-talet. Analysen är egeninitierad.

Syftet med analysen är att redovisa och kommentera utvecklingen av de kollektivavtalade tilläggen som kompletterar socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen sedan 2000-talets början. Kunskap om hur dessa kompletterande ersättningar fungerar kan utgöra ett viktigt underlag för regeringen, exempelvis vid beräkningar av hur ändringar i socialförsäkringssystemet påverkar individens disponibla inkomster och incitament till arbete.

Bakgrund

Ersättning från socialförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen är oftast inte den enda ersättning en person får vid inkomstbortfall. De allra flesta anställda (ca 90 procent) täcks av kollektivavtal vilka ger kompletterande ersättningar när en anställd inte arbetar. Det finns kollektivavtalade ersättningar som kompletterar föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadelivränta, arbetslöshetsersättning, efterlevandestöd och pension.

De kollektivavtalade ersättningarna ger i de flesta fall dels kompensation under taket i socialförsäkringen, dels kompenserar de för inkomstbortfall över taket både i social- och arbetslöshetsförsäkringen. I en del fall förlänger de även ersättningsperioden. Taket i socialförsäkringen är i de flesta fall prisindexerat medan taket i arbetslöshetsersättningen skrivs upp enligt riksdagsbeslut. Båda konstruktionerna leder till att de kompletterande ersättningarna blir allt viktigare när realinkomsterna ökar. I dag har ungefär hälften av de anställda kvinnorna och 60 procent av de anställda männen en månadslön över 7,5 pbb, vilket i de flesta socialförsäkringarna är taket för ersättning. Tre av fyra av de anställda männen och ungefär 70 procent av de anställda kvinnorna har en månadslön som överstiger taket i arbetslöshetsförsäkringen.

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Gabriella Sjögren Lindquist Telefon: 08-58 00 15 14

Planerad publicering

  • 2018-08-31

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.