Sök på webbplatsen

Uppföljning av nya åldersgränser och ökad flexibilitet m.m. i föräldraförsäkringen

ISF ska analysera och följa upp regelverket för föräldrapenning som infördes för barn födda från och med 2014 avseende nya åldersgränser, uppdelning av dagtyper inom föräldrapenningen mellan föräldrarna, ökad flexibilitet m.m. En undersökning om vilka kunskaper föräldrar besitter om regelverket för föräldraförsäkring samt i vilken utsträckning föräldrar gör informerade val vid nyttjande av försäkringen ska i ett första led redovisas senast den 1 mars 2019. I ett andra led ska en analys göras av hur regelförändringen har påverkat uttagsmönster och fördelning av dagar mellan kvinnor och män (redovisas i mars 2020).

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

ISF Telefon: 08-58 00 15 00

Planerad publicering

  • 2019-03-01
  • 2020-03-10 (Slutrapport)

Delredovisning

Uppdraget delredovisas i mars 2019.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.