Sök på webbplatsen

Uppföljning av nya åldersgränser och ökad flexibilitet m.m. i föräldraförsäkringen

ISF ska analysera och följa upp regelverket för föräldrapenning som infördes för barn födda från och med 2014 avseende nya åldersgränser, uppdelning av dagtyper inom föräldrapenningen mellan föräldrarna, ökad flexibilitet m.m. Uppdraget är uppdelat i två delar. Dels en undersökning om vilka kunskaper föräldrar besitter om regelverket för föräldraförsäkring samt i vilken utsträckning föräldrar gör informerade val vid nyttjande av försäkringen. Och dels en analys av hur regelförändringen har påverkat uttagsmönster och fördelning av dagar mellan kvinnor och män. Redovisning av de två delarna sker vid samma tidpunkt. 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

Susanne Fahlén Telefon: 08-58 00 15 32

Planerad publicering

  • 2020-03-10

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.